Praktijkinformatie

Praktisch (Spreekuur)

Onze doktersassistenten staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken met u afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen.

Assistenten spreekuur

U kunt bij de doktersassistenten ook terecht voor:
.
   • Het meten van de bloeddruk
   • Injectie
   • Verbinden van wonden
   • Oren uitspuiten
   • Hechtingen verwijderen
   • Zwangerschapstest
   • Urine onderzoek op blaasontsteking
   • Suiker- en Hb-controle
   • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
   • Verstrekken van informatiefolders24 uurs bloeddrukmeting

Diabetes / Hoge bloeddruk spreekuur

Op maandag en donderdag heeft onze praktijk-ondersteuner Mw Anneke Laan-Douw een spreekuur voor mensen met diabetes en/of hoge bloeddruk. Zij doet dit spreekuur altijd onder begeleiding van de huisartsen.

Psycholoog spreekuur

Sinds 1 januari 2014 werkt er nu praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) in onze praktijk Mw Mariette Brouwer. Zij is psycholoog en heeft spreekuren op een woensdag en soms op de dinsdagmiddag.
.
Bij somberheid- en angstklachten, rouwverwerking, relatie-problemen, burn-out en verslaving kunt u bij haar terecht voor een aantal ondersteunende gesprekken. Deze zorg wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van uw eigen risico.
.
Voor een verwijzing naar een eerste lijns psycholoog of naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg wordt u altijd verzocht op het spreekuur van de huisarts komen.

Vermoeden van blaasontsteking ?

Als u denkt een blaasontsteking te hebben kunt u ‘s morgens een potje met urine bij een van onze doktersassitentes brengen. Zij zullen de urine onderzoeken. Tussen 11:00 en 12:30 uur wordt u dan gebeld over de uitslag en eventuele behandeling.
.
Mannen en kinderen die mogelijk een blaasontsteking hebben zien wij liever op het spreekuur.

(Herhaal-) Recepten / medicatie

Een herhalingsrecept kunt u aanvragen via de Webapp
Via het eConsult kunt ook een verzoek doen.

Bent u nog niet aangemeld op de WebApp. Registreert u zich dan eenmalig via de assistente. Meld u op de praktijk aan voor de Webapp. Voor tips en uitleg kunt korte filmpjes kijken over hoe dit werkt.
.
U kunt herhaalmedicatie ook via de receptenlijn aanvragen: 020-8203457

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Maak een afspraak bij Anneke Laan-Douw onze reisadvies assistente

REISVACCINATIE ADVIES VERANDERD
Wanneer u een reis gaat maken kunnen wij u in de praktijk adviseren over de benodigde vaccinaties, malaria profylaxe en andere aspecten die het reizen met zich meebrengt in relatie tot gezondheid en ziekte.De praktijk is gecertificeerd bij het LCR in het geven van reisadvies. Maak een afspraak bij Anneke of Yvette voor reisadvies

Meer informatie...

.
Het reis advies wordt gegeven door Mw Anneke Laan-Douw, de praktijkondersteuner en/of Mw Y. Stork, doktersassistente en Mw Noor Seebregts en Dhr Marc Kaaij, huisartsen.
.
Voor meer informatie over reisadvies kunt ook terecht op de website van het Landelijk Coordinatie Centrum

reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 43,95

Klachtenprocedure

“Heeft u een klacht over uw huisarts, of een van onze andere medewerkers van onze praktijk, dan hopen wij dat u dit open met de desbetreffende persoon kunt bespreken. Wij horen graag uw feedback en zullen altijd proberen om in een gesprek met u uit te zoeken wat er mis is gegaan, en waar we onze hulpverlening kunnen verbeteren.
.
Onderaan de website onder “Publicatie” staat een klachten formulier wat u kunt  gebruiken voor het aangeven van een klacht betreffende de zorg vanuit onze huisartsenpraktijk.
.
Mocht u er op deze wijze samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zie hiervoor verder bij SKGE.”
.
SKGE website

SOA & PReP

SOA (= Seksueel Overdraagbare Aandoening)
.
Naast de SOA poli van de GGD is het ook mogelijk u op de praktijk te laten onderzoeken op een seksueel overdraagbare aandoening. Als u ‘s morgens voor belt kunt u altijd dezelfde dag gezien worden door de assistente en/of huisarts.

SOA Check

SOA check
.
Heeft u geen klachten maar wilt u een SOA controle, maak dan een afspraak met de doktersassistente. Zij kan u een zelf test geven. SOA controles zijn niet gratis. De kosten gaan wel van uw eigen risico af.

PReP advies

PreP Advies
.
Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) is een combinatie van tenofovir en emtricitabine (Truvada) die wordt voorgeschreven aan mannen die seks hebben met mannen om de kans op een infectie met hiv te doen verkleinen.
.
PrEP is nu op ook in Nederland leverbaar, maar wordt nog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij dagelijks gebruik kost het ongeveer 50 Euro per maand.
.
Wilt u advies over PreP maak dan een afspraak met een van onze huisartsen. Voordat je met PreP kan starten dient de nierfunctie gecontroleerd te worden in het bloed- en urineonderzoek en dient onderzoek op SOA, HIV  en hepatitis C plaats te vinden. Lees hier meer over PreP

Translate »
Call Now Button